قضات افغانستان مقیم کشورآلمان برای نجات جان صدها تن از قضات مورد تهدید در افغانستان طی گرد همآیی داد خواهی نمودند ومحترم قاضی طاهری در زمینه سخنرانی نمودند.

 خانم ها ، آقایون  ، اهل رسانه ها ، داد خواهان عزیز برای نجات قضات افغانستان که همه، امروز در این  محل ، گرد هم جمع شده اید ، خدمت همه عرض احترام داشته میخواهم توجه شما را به نکاتی چند جلب نمایم . ،   بعد از سقوط دور اول طالبان نظام جمهوری اسلامی افغانستان …

قضات افغانستان مقیم کشورآلمان برای نجات جان صدها تن از قضات مورد تهدید در افغانستان طی گرد همآیی داد خواهی نمودند ومحترم قاضی طاهری در زمینه سخنرانی نمودند. ادامه »

کمپیاین ملی آموزش دختران آغاز گردید.

با به قدرت رسیدن تحریک اسلامی طالبان همه دروازه های تعلیم وآموزش ، خلاف احکام شریعت اسلامی ، مصالح ملی و حقوق شهروندی بر رخ دختران افغان بسته شد که باعث رنجش همه ای ملت افغان و نا رضایتی های کشور های منطقه وجهان گردیده است و این موقف طالبان در کنار سایر مواقف شان …

کمپیاین ملی آموزش دختران آغاز گردید. ادامه »

فعالیت مجدد سایت ابراهیمیان مبارکباد

تحولات سیاسی و نظامی وسقوط جمهوریت وحاکمیت تحریک طالبان در افغانستان بر هرچیزی تاثیر خود را داشته است .سایت ابراهیمیان که بر مبنای اصول دینی ، علمی ، اخلاقی ، و دعوتی در راستای روشنگری افکار عامه ونشر دعوت وفرهنگ اصیل اسلامی فعالیت می نمود با تحولات سیاسی اخیر همه برنامه ها بنا به تغییر …

فعالیت مجدد سایت ابراهیمیان مبارکباد ادامه »

پیمایش به بالا