درباره ما

ابراهیمیان

وسایل اطلاعات جمعی و شبکه های اجتماعی به عنوان وسیله ای میتواند برای دست یافتن به اهداف خوب و بد استفاده شود ، موسس سایت ابراهیمیان ‍‍‍‍‍اقای ذبیح الله ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍( ابراهیمی ) که پس پیوستن به صف نهضت اسلامی افغانستان از تعلیمات دوره ای متوسطه و ثانوی و جهاد مسلحانه و هجرت و دوره تحصیلات عالی پیوسته کوشیده است تا با استفاده از منابع نشراتی در دوره های مختلف چون نشر مقالات وپیام ها در تلویزیون و رادیو و سخنرانی ها در کنفرانس ها و اجتماعات ، تدریس در صنوف درسی در لیسه ها ، انستیوت ها و پوهنتون ها و در قالب تشکلات مراکز اسلامی و دعوتی تحت عناوین مختلف در داخل و خارج کشور حامل پیام نورانی اسلام و شریعت ، صلح وعدالت ، صفا وصمیمیت ، دوستی و محبت باشد .با تطور علم و ظهور وسایط و شبکه های اجتماعی مصمم شد تا با استفاده از ان صفحات دعوتی و روشنگری ایجاد نماید زمانی مدیرمسئول مجله استقلال بود و کسی را جرأت حرف زدن و نوشتن نبود حقایقی را در عرصه های مختلف فکری ، فرهنگی وسیاسی به نشر می رسانید و وبلاک ها و صفحات مختلف فیسبوک را ایجاد نموده به تنویر اذهان عامه می پرداخت . وقتی فرصت های بیتشر مساعد گردید سایت زیر عنوان ابراهیمیان ایجاد نموده مدتی فعالیت نمودند تا انکه با تحولات سیاسی و عدم استقرار وضعیت های امنیتی این سایت به مدت دوسال متوقف گردید، وحالا که باز شرایط گشایش سایت ابراهیمیان مساعد گردید دوباره تصمیم گرفتند تا سایت ابراهیمیان را مجددا ایجاد و در عرصه ای دعوت مسئولیت خویش را ایفا نمایند.

پیمایش به بالا