اجلاس دوم دوحه در رابطه به افغانستان

تدویر جلساتی در کنج و کنار جهان ، خاصتا از ادرس شورای امنیت سازمان ملل متحد وجلسات اول و حالا دوم آن در دوحه ، مرکز کشوری که برای اولین بار دفتر سیاسی برای طالبان باز نمود و زمینه های تفاهم ومعاهده میان امریکا و طالبان را مساعد ساخته نظام جمهوریت را ساقط و گروه …

اجلاس دوم دوحه در رابطه به افغانستان ادامه »