پیام ابراهیمیان

26 دلو روز 1367 روز فرار نیروی های اتحاد شوروی از افغانستان

افغانستان طی یک قرن  اخیر  واندی شاهد کشمکش ها و تحولات بزرگ سیاسی و نظامی بوده که پای سه قدرت بزرگ جهانی به آن کشانده شده است ، انگلیس ها اتحاد شوروی و امریکا ومتحدینش که تاریخ در مورد هریک از این هجمات یاد داشت های خویش را تحریر داشته و یا می نویسد. از …

26 دلو روز 1367 روز فرار نیروی های اتحاد شوروی از افغانستان ادامه »

فعالیت مجدد سایت ابراهیمیان مبارکباد

تحولات سیاسی و نظامی وسقوط جمهوریت وحاکمیت تحریک طالبان در افغانستان بر هرچیزی تاثیر خود را داشته است .سایت ابراهیمیان که بر مبنای اصول دینی ، علمی ، اخلاقی ، و دعوتی در راستای روشنگری افکار عامه ونشر دعوت وفرهنگ اصیل اسلامی فعالیت می نمود با تحولات سیاسی اخیر همه برنامه ها بنا به تغییر …

فعالیت مجدد سایت ابراهیمیان مبارکباد ادامه »

پیمایش به بالا