سیاسی

توافق نامه دوحه و دومین سالگردخروج نیروهای امریکایی از أفغانستان 

حمله ایالات متحده امریکا در همکاری  قوای نظامی ناتووهمکاری های استخباراتی پاکستان وایران بر أفغانستان وسقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ و جنگ بیست ساله در این کشور الی ۲۰۲۱مردم أفغانستان مشکلات زیادی را تحمل نمودند و از طرف جنگ میان افغانها دولت جمهوری اسلامی و گروه طالبان قربانی های زیاد گرفته شد ولی در …

توافق نامه دوحه و دومین سالگردخروج نیروهای امریکایی از أفغانستان  ادامه »

ایا واقعا حاکمیت موجود در افغانستان خود را نیازمند کدرهای علمی ومسلکی میدانند؟

نوشته : سید مرتضی (مروت )  با به قدرت رسیدن دو باره طالبان مردم انتظار داشتند که با استفاده از تجارب نظام های گذشته و درس گرفتن از خطا ها و اشتباهات شان که منجر به سقوط شان شد و حین سقوط نظام ، هیچ کسی از عامه ای ملت برای دفاع از آن یک …

ایا واقعا حاکمیت موجود در افغانستان خود را نیازمند کدرهای علمی ومسلکی میدانند؟ ادامه »

پیمایش به بالا